İçeriğe geç →

VueJs ile TodoList Yapımı

Vuejs öğrenmeye yeni başladım ve tecrübelerimi sizlerle bir örnek üzerinden aktarmak istedim.Vuejs İle küçük bir TodoList uygulaması nasıl yapılır bunu anlatacağım.Yaptığım örneği githubdan klonlayabilirsiniz ve Dosyaların içinde açıklama kısmında nelerin yapıldığını görebilirsiniz.

TodoList Gereksinimler:

 • Kategori ekleme
 • Kategoriye özel görev eklemek
 • Yapılanlar listesi
 • Yapılmayanlar listesi
 • Görev Silme

GITHUB : https://github.com/emexxRepo/VuejsTodoListExample

Index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
  <script src="app.js"></script>
  <style>
    header {
      width: 100%;
      margin: auto;
      background: #00a2ed;
      color: #fff0ff;
      font-size: 50px;
      height: 50px;
      padding: 30px;
      text-align: center;
    }

    #left-bar {
      width: 10%;
      height: auto;
      background: #00a2cd;
      float: left;
    }

    #left-bar ul {
      padding: 10px;
      list-style-type: none;
    }

    #right-bar {
      float: left;
      width: 90%;
      height: auto;
      background: #00a2cd;
    }

    #right-bar ul {
      padding: 20px;
      color: #fff0ff;
    }

    #right-bar ul li a{
      color:#000000;
      padding-left: 10px;
    }
  </style>
</head>
<body>
<header>
  todolist
</header>
<div id="app">
  <div id="left-bar">

    <!-- Tüm kategorileri for döngüsü ile gösteriyoruz -->
    <ul v-for="(list,index) in lists">
      <li>
        <!-- eğer tıklanırsa listenin aıdnı tabbed methoduna gönderiyoruz -->
        <a @click="tabbed(list.name)">
          {{ list.name }}
        </a>
      </li>
    </ul>
    <!-- Yeni kategori oluşturduğumuz input eğer enter tuşuna basar isek listeye ekler-->
    <input type="text" placeholder="new list name" v-model="activeList" v-on:keyup.enter="saveList">
  </div>
  <div id="right-bar">
    <div id="top">
      <h3>To do</h3>
      <input type="text" v-on:keyup.enter="addList" v-model="activeData" placeholder="add Something to do">
      <p v-if="todoList.length === 0">No more work Done..</p>
      <ul>
        <li v-for="(item, index) in todoList">

          <!-- görevlerin yapılp yapılmadığını kontrol ettiğimi checkbox -->
          <input type="checkbox" v-model="item.Status">
          {{ item.Title }}

          <!-- DeleteMethoduna item'ın id sini gönderiyıruz -->
          <a @click="deleteDataList(item.Id)">!Delete</a>
        </li>
      </ul>

    </div>
    <hr>
    <div id="under">
      <h3>Completed</h3>
      <!-- eğer yapılacak iş yoksa alttaki mesajı gönderiyoruz -->
      <p v-if="todoListFinished.length === 0">
        No work to do
      </p>
      <!-- yapılmış işleri gösteriyoruz -->
      <ul>
        <li v-for="(item, index) in todoListFinished ">
          <input type="checkbox" v-model="item.Status">
          {{ item.Title }}
        </li>
      </ul>
    </div>


  </div>

</div>
</body>
</html>

App.js


// When document is ready
window.addEventListener('load', function () {
  // yeni bir vue instance'ı oluşturuyoruz
  new Vue({
    el: '#app',
    name: 'TodoList',
    data: {

      //hedeflenen sekmeyi varsayılan olarak Genele eşitliyoruz

      targetTab:'General',

      // Kategoriyi alacağımız değişken
      activeList: '',

      // Görevi alacağımız değişken
      activeData: '',

      // Varsayılan olarak gelen yapılacaklar
      dataList: [
        {
          Id:1,Title:'Do your homework',
          Status:true,List:'Special'
        },

        {
          Id:2,Title:'Learn VueJS',
          Status:true,List:'General'
        },

        {
          Id:3,Title:'Learn Smyfony',
          Status:false,List:'Work'
        },

        {
          Id:4,Title:'Learn English',
          Status:false,List:'General'
        }

      ],

      // varsayılan olarak kategoriler
      lists: [
        {name: 'General'},
        {name: 'Work'},
        {name: 'Special'}
      ]
    },
    methods: {
      // kategoriye tıkladığımızda hedeflenen sekme yi eşitliyoruz
      tabbed(target) {
        this.targetTab = target;
      },

      // görevi datalistten siliyoruz
      deleteDataList(Id){
        // idsini aldığımız görevi ilk olarak datalistte varmı yokmu diye kontrol ediyoruz
        let data = this.dataList.find(todo => todo.Id === Id);
        // eğer boş ise false döndürüyoruz
        if (data === null){
          alert('Todo Not Found ');
          return false;
        }

        //data listte foreach döngüsünde undefined olduğunu için data list onu bir değişkene aktarıyoruz
        var thatList = this.dataList;

        // datalist değişkeninde dönüyoruz
        this.dataList.forEach(function (item,index) {
          console.log(data);

          // eğer data listin id si ve gönderilen id eşit ise değeri datalistten splice ediyoruz
          if (item.Id === data.Id){
            thatList.splice(index,1);
          }

        });

      }
    },
    computed: {

      // Yeni Kategori kaydı yaptığımız computed property
      saveList() {
        // eğer gönderilen kategori mevcut data listte varsa false döndürüyoruz
        var tempData = this.dataList.find(x => x.Title === this.activeList);
        if (tempData != undefined){
          alert(this.activeList + " is available in lists");
          return false;
        }

        // eğer yoksa listenin içine ekliyoruz ve activelisti boşaltıyoruz
        this.lists.push({
          name:this.activeList
        });
        this.activeList = '';
      },

      //Yeni Görev kaydı yaptığımız computed property


      addList() {
        // gönderilen görev listenin içinde varmı diye kontrol ediyıruz
        var tempData = this.lists.find(x => x.name === this.activeData);

        // eğer varsa bu görev var mesajı veriyoruz
        if (tempData != undefined){
          alert(this.activeData + " is available in lists");
          return false;
        }

        // eğer yoksa mevcut görevler listesine ekliyoruz
        this.dataList.push({
          Id: this.activeData.length + 1,
          Title:this.activeData,
          Status:false,
          List: this.targetTab
        });

        this.activeData = '';
      },

      //Yapılacak listesi

      todoList(){
        return this.dataList.filter(todo => todo.Status === false && todo.List === this.targetTab);

      },

      //Yapılmışlar listesi
      todoListFinished(){
        return this.dataList.filter(todo => todo.Status === true && todo.List === this.targetTab);
      },

    },  })
})

Kategori: VueJs

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir