İçeriğe geç →

SOLID VE PSR – 3 Logger Sınıfı Yazmak

Logger sınıfımızı yazarken psr -3 logger standartlarını göz önünde bulunduruyoruz ve FactoryDesignPattern’ı kullanıyoruz.

Structure

 • Factory/
  • Abstracts/
   • FactoryInterface.php
  • LoggerFactory.php
 • Level/
  • LogLevel.php
 • Logger/
  • Abstracts/
   • LoggerInterface.php
   • AbstractLogger.php
  • FileLogger.php
 • public
  • logs.log

GİTHUB

https://github.com/emexxRepo/PHPLogger

Kullanım

<?php
require 'vendor/autoload.php';
use MLogger\Logger\FileLogger;
use MLogger\Factory\LoggerFactory;

$logpath = __DIR__ . '/public/logs.log'; // Loglarımızın kaydedileceği dosya
$logger = (new LoggerFactory())->setLogger(new FileLogger); // LoggerFactory Aracılığı ile File Logger Sınıfımızı oluşturuyoruz
$logger->setPath($logpath); // pathimizi setliyoruz
$logger->emergency('User {username} created', ['username' => 'test']); // logumuzu oluşturuyoruz context parametresi boş geçilebilir

// result = User test created

LoggerInterface.php// daha fazla detay için// https://www.php-fig.org/psr/psr-3/
namespace MLogger\Logger\Abstracts;
interface LoggerInterface{  public function emergency(string $message, array $context = []) : void;
  public function alert(string $message, array $context = []) : void;
  public function critical(string $message, array $context = []) : void;
  public function error(string $message, array $context = []) : void;
  public function warning(string $message, array $context = []) : void;
  public function notice(string $message, array $context = []) : void;
  public function info(string $message, array $context = []) : void;
  public function debug(string $message, array $context = []) : void;
  public function log(string $level, string $message, array $context = []) : void;}

LoggerInterface herhangi bir logger sınıfında bulunacak methodları zoraki kılar.


AbstractLogger.php

<?php

namespace MLogger\Logger\Abstracts;

abstract class AbstractLogger implements LoggerInterface
{
  
  protected $message = '';

  // context parametresinde verilen süslü parantezlerin içerisindeki keyi vale set ediyoruz
  protected function interpolate(string $message, array $context = []):string
  {
    $replace = [];
    if (empty($context)) {
      return $message;
    } else {
      foreach ($context as $key => $val) {
        if (!is_array($val) && (!is_object($val) || method_exists($val, '__toString'))) {
          $replace['{' . $key . '}'] = $val;
        }
      }

      return strtr($message, $replace);
    }
  }

  // TARİH DÖNDÜRÜYORUZ
  protected function getDate() : string
  {
    return (new \DateTime('now'))->format('Y-m-d H:i:s');
  }

  // SAVE METHODUNU TÜM LOGGER SINIFLARINA ZORAKİ KILIYORUZ
  abstract protected function save(string $level) : void;
}

AbstractLogger sınıfı interpolate methodu aracılığı ile verilen mesaj parametresinde süslü paranterzlerle belirtilmiş {key} değerini $context dizisinden aldığı key=> value değerine set eder.

FileLogger.php

<?php

namespace MLogger\Logger;

use MLogger\Logger\Abstracts\AbstractLogger;
use MLogger\Level\LogLevel;

final class FileLogger extends AbstractLogger
{
  private $path = '';

  public function setPath(string $path)
  {
    // dosya varmı yokmu kontrol ediyoruz
    if (!file_exists($path)) {
      throw new \Exception('File Not Found !');
    }

    $this->path = $path;
  }

  public function emergency(string $message, array $context = []) : void
  {
    // aldığımız mesajı set ediyoruz
    $this->message = $this->interpolate($message, $context);
    // ve kayıt ediyoruz
    $this->save(LogLevel::EMERGENCY);
  }

  public function alert(string $message, array $context = []) : void
  {
    // aldığımız mesajı set ediyoruz
    $this->message = $this->interpolate($message, $context);
    // ve kayıt ediyoruz
    $this->save(LogLevel::EMERGENCY);
  }

  public function critical(string $message, array $context = []) : void
  {
    // aldığımız mesajı set ediyoruz
    $this->message = $this->interpolate($message, $context);
    // ve kayıt ediyoruz
    $this->save(LogLevel::EMERGENCY);
  }

  public function error(string $message, array $context = []) : void
  {
    // aldığımız mesajı set ediyoruz
    $this->message = $this->interpolate($message, $context);
    // ve kayıt ediyoruz
    $this->save(LogLevel::EMERGENCY);
  }

  public function warning(string $message, array $context = []) : void
  {
    // aldığımız mesajı set ediyoruz
    $this->message = $this->interpolate($message, $context);
    // ve kayıt ediyoruz
    $this->save(LogLevel::WARNING);
  }

  public function notice(string $message, array $context = []) : void
  {
    // aldığımız mesajı set ediyoruz
    $this->message = $this->interpolate($message, $context);
    // ve kayıt ediyoruz
    $this->save(LogLevel::NOTICE);
  }

  public function info(string $message, array $context = []) : void
  {
    // aldığımız mesajı set ediyoruz
    $this->message = $this->interpolate($message, $context);
    // ve kayıt ediyoruz
    $this->save(LogLevel::INFO);
  }

  public function debug(string $message, array $context = []) : void
  {
    // aldığımız mesajı set ediyoruz
    $this->message = $this->interpolate($message, $context);
    // ve kayıt ediyoruz
    $this->save(LogLevel::DEBUG);
  }

  public function log(string $level, string $message, array $context = []) : void
  {
    // aldığımız mesajı set ediyoruz
    $this->message = $this->interpolate($message, $context);
    // ve kayıt ediyoruz
    $this->save($level);
  }

  protected function save(string $level) : void
  {
    file_put_contents($this->path, $this->getDate() . ' ' . $this->message . ' ' . $level . PHP_EOL, FILE_APPEND);
  }
}

FileLogger Sınıfımız Dosyalarımıza log tutacağımız sınıftır AbstractLogger dan extend eder ve save methodu + bütün logger interface ‘i zoraki kılar böylelikle Bir DbLogger sınıfı yazmak istediğimizde AbstractLogger’dan extend ettirerek tüm interface deki methodları zoraki kılıyoruz

LoggerFactoryInterface.php

<?php

namespace MLogger\Factory\Abstracts;

use MLogger\Logger\Abstracts\LoggerInterface;

interface LoggerFactoryInterface
{
  //logger interface'i implement eden herhangi bir logger sınıfı
  public function setLogger(LoggerInterface $logger) : LoggerInterface;
}

LoggerFactoryInterface , LoggerFactory sınıfımıza setlogger methodunu zorunlu kılar

LoggerFactory.php

<?php

namespace MLogger\Factory;

use \MLogger\Factory\Abstracts\LoggerFactoryInterface;
use MLogger\Logger\Abstracts\LoggerInterface;

class LoggerFactory implements LoggerFactoryInterface
{
  public function setLogger(LoggerInterface $logger): LoggerInterface
  {
    return new $logger();
  }
}

LoggerFactory, LoggerInterfaceden implement etmiş Logger Sınıfımızı set eder.

LogLevel.php

<?php

namespace MLogger\Level;

class LogLevel
{
  //LOGLARIMIZIN LEVEL 'LARININ BULUNDUĞU SINIF
  const EMERGENCY = 'emergency';
  const ALERT = 'alert';
  const CRITICAL = 'critical';
  const ERROR = 'error';
  const WARNING = 'warning';
  const NOTICE = 'notice';
  const INFO = 'info';
  const DEBUG = 'debug';
}

LogLevel Sınıfı Loglarımızın seviyelerini belirler.

Public/logs.log

Loglarımızın tutulacağı dosya

Kategori: php

Yorumlar

Bir cevap yazın