İçeriğe geç →

PHP String Helper Class

Php ‘nin çok kötü fonksiyon isimlerinin olduğunu herkes biliyor sanırım ve bundan herkes mahrum, backward compatibility saçmalığı yüzünden değiştiremiyorlar. Bazen bir string üzerinde çeşitli ihtiyaçlarımız doğuyor örneğin uzunluğunu bulmak veya bir karakterin pozisyonunu bulmak vb.Bu ihtiyaç yüzünden ve bu aralar fazlasıyla Javascript ile uğraştığımdan, Js string methodlarının isimlerine hasta oldum ve neden bunu php ye uygulamayayım diye karar verdim.Ortaya String Helper Paketini çıkardım.Umarım işinize Yarar.

GitHub : https://github.com/emexxRepo/String-Helper/

StringHelper ile yapabildikleriniz:

 • startsWith : Bir string dizisinde verilen argümanla başlayıp başlamadığını kontrol edebilirsiniz
 • endsWith: Bir string dizisinde verilen argümanla sona erip ermediğini kontrol edebilirsiniz.
 • includes : Bir string dizisinde verilen argümanın string içerisinde var olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
 • replace: Bir string dizisinde verilen ilk argümanın ikinci argümana çevrilmesini yapabilirsiniz.
 • toASCII :Bir string dizisinde verilen argümanın ascii kodunu öğrenebilirsiniz.
 • toJadenCase : Bir string dizisinde verien argümanın tüm kelimelerinin baş harflerini büyük harfe çevirebilirsiniz.
 • toUpperCase : Bir string dizisinde verilen argümanın tüm harflerini büyük harfe çevirebilirsiniz
 • toLowerCase : Bir string dizisinde verilen argümanın tüm harflerini küçük harfe çevirebilirsiniz.
 • length: Bir string dizisinde verilen argümanın karakter uzunluğunu kontrol edebilirsiniz.
 • slice : Bir string diziside verilen argümanı bir bölümünü ayırabilirsiniz.
 • repeat: Bir string dizisinde verilen argümanı verilen sayı kadar tekrarlayabilirsiniz.

KURULUM

composer require majoreasy/stringhelper

Kullanım

require_once('vendor/autoload.php');
use \Major\Helper\StrHelper;

Tüm Örnekler

<?php
require_once('vendor/autoload.php');
use \Major\Helper\StrHelper;
echo StrHelper::setStr("Hello my name is James")::repeat(3);
// Result : Hello my name is James Hello my name is James Hello my name is James
echo "<hr>";

echo StrHelper::setStr("Im from England")::slice(0, 3);
// Result : Im
echo "<hr>";

echo StrHelper::setStr("I have brother")::length();
// Result : 14
echo "<hr>";

echo StrHelper::setStr("This is my message")::toUpperCase();
// Result : THIS IS MY MESSAGE
echo "<hr>";

echo StrHelper::setStr("and I have Smart Phone")::toLowerCase();
// Result : and i have smart phone
echo "<hr>";

echo StrHelper::setStr("H")::toASCII();
// Result : 72
echo "<hr>";

echo StrHelper::setStr("Hi my name is murat")::replace("murat", "james");
// Result : Hi my name is james
echo "<hr>";

echo StrHelper::setStr("Hi im living italy")::includes("italy");
// Result :1
echo "<hr>";

echo StrHelper::setStr("Hi im living sweden")::endsWith("sweden");
// Result :1
echo "<hr>";

echo StrHelper::setStr("Hi im living sweden")::startsWith("Hi");
// Result :1
echo "<hr>";

echo StrHelper::setStr("hi i like tea")::toJadenCase();
// Hi I Like Tea
echo "<hr>";

Kategori: php

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir