Php ile Masaüstü Bildirimi Gönderin – İşletim Sistemi Bağımsız

 JoliNotif, masaüstü bildirimlerini görüntülemek için platformlar arası bir PHP kütüphanesidir. Linux, Windows veya MacOS’ta çalışır.

 Not: Bu kütüphane web bağlamında kullanılamaz | CLI ‘da çalışır

Git Repo : https://github.com/jolicode/JoliNotif

Kurulum

composer require "jolicode/jolinotif"

Kullanım

<?php
include __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

use Joli\JoliNotif\Notification; // kullanacağımız natification kütüphanesini include ediyoruz
use Joli\JoliNotif\NotifierFactory; // notifierFactory kütüphanesini include ediyoruz

// Create a Notifier
$notifier = NotifierFactory::create(); // bir notification Factory oluşturuyoruz

// Create your notification // bir notification oluşturuyoruz
$notification =
(new Notification())
->setTitle('Notification title')// başlık belirliyoruz
->setBody('This is the body of your notification')// içeriği belirliyoruz
->setIcon(__DIR__ . '/path/to/your/icon.png')// iconunu belirliyoruz
->addOption('subtitle', 'This is a subtitle')// Sadece MacOs'da çalışır(AppleScriptNotifier) //
->addOption('sound', 'Frog') // Ses ekliyoruz. // sadece MacOs'da çalışır)
;

// Send it
$notifier->send($notification); // notification'ı gönderiyoruz.

Çalıştırmak için terminalden projenin bulunduğu dizine gidin

ardından

php index.php // [index.php] notification ‘ı yapılandırdığınız dosya adı

‘ komunutu çalıştırın.