İçeriğe geç →

LumenFramework’e Repository Pattern ‘ı implement Etmek

Öncelikle RepositoryPattern’ı bilmeyenler için şu yazıdan öğrenebilirsiniz. Bu yazımızda Repository pattern’ı aslında şuanda lumene implemente edeceğim ve lütfen kodların açıklamalarını okuyun.

STRUCTURE

 • App\Repository\Repository.php | Class
 • App\Repository\RepositoryInterface.php | Interface

RepositoryInterface.php

<?php
namespace App\Repository;
use \Illuminate\Database\Eloquent\Model;
interface RepositoryInterface
{
  // Repo pattern modellere uygulanır
  public function __construct(Model $model);

  // tüm verileri çekeceğimiz method
  public function all();

  // bir veri oluşturmak için kullanacağımız method
  public function create(array $data);

  // bir update işlemi yapmak için kullanacağımız method
  public function update(array $data, int $id);

  // delete işlemini gerçekleştireceğimiz method
  public function delete(int $id);

  // bir veri göstereceğimiz method
  public function show(int $id);

}

RepositoryClass.php

<?php
namespace App\Repository;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Relation;
// RepoInterface'imizi repository clasımıza implemente ediyoruz
class Repository implements RepositoryInterface
{
  // modeli tutacağımız property
  protected $model;

  // Repository'i oluştururken Construct Injection 'ı kullanıyoruz ve model üzerinden işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz
  public function __construct(Model $model)
  {
    $this->model = $model;
  }

  public function all()
  {
    return $this->model->all();
  }

  public function create(array $data)
  {
    return $this->model->create($data);
  }

  public function find(int $id)
  {
    return $this->model->find($id);
  }

  public function findOrFail(int $id)
  {
    return $this->model->findOrFail($id);
  }

  public function update(array $data, int $id)
  {
    $record = $this->findOrFail($id);
    return $record->update($data);
  }

  public function delete(int $id)
  {
     return $this->model->findOrFail($id)->delete();
  }

  public function show(int $id)
  {
    return $this->model->findOrFail($id);
  }

  public function getModel(): Model
  {
    return $this->model;
  }

  public function setModel(Model $model): void
  {
    $this->model = $model;
  }

  public function with(Relation $relation)
  {
    return $this->model->with($relation);
  }
}

UserController.php

<?php
namespace App\Http\Controllers;

use App\Repository\Repository;
use App\User;
use Illuminate\Http\Request;

class UserController extends Controller
{
  // modelimizi tutacağımız property
  protected $model;

  //constructa hangi modeli kullanacaksanız onu enjecte ediyorsunuz
  public function __construct(User $user)
  {
    // ve repository classını initiliaze ediyoruz.
    $this->model = new Repository($user);
  }

  public function create(Request $request)
  {
    // Gelen Requesti bir dizi filtreden geçiriyoruz
    $this->validate($request,[
      'password' => 'required|max:20',
      'email' => 'required|max:50|email',
    ]);

    //ve repository üzerinden create methoduyla modelin fillable alanları ile yeni bir datayı veritabanına ekliyoruz.
    if (!$this->model->create($request->only($this->model->getModel()->fillable))){
      throw new \Exception('there was an error creating user');
    }

    return response('User created')->setStatusCode(201);
  }

  public function update(Request $request,int $id)
  {
    $this->validate($request,[
      'password' => 'required|max:20',
      'email' => 'required|max:50|email',
    ]);

    if (!$this->model->update($request->only($this->model->getModel()->fillable),$id)){
      throw new \Exception("Update Failed");
    }
    return $this->model->find($id);
  }

  public function delete(int $id)
  {
    $this->model->delete($id);
    return response('User Deleted',200);
  }

  public function showAllUsers()
  {
    return $this->model->all();
  }

  public function showOneUser(int $id)
  {
    return $this->model->findOrFail($id);
  }

}

Kategori: php

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir