İçeriğe geç →

Javascript Truthy ve Falsy Değerler


Truthy ve fasly değerler boolean bağlamında yani döngü veya if şartında değerin true veya false olduğu değişkenlerdir.

Falsy Değerler

Boolean bağlamında geriye false döndüren değerlere verilen isimdir.

Javascript’te 8 adet falsy değer vardır.

 • false
 • -0
 • 0n
 • 0
 • “” (Boş string)
 • null
 • undefined
 • NaN

Eğer yukarıdaki değerleri if bağlamında kullanırsanız tümünün false döndüreceğini göreceksiniz.

if(!"") { console.log("falsy value") }

Truthy Değerler

Boolean bağlamında geriye true döndüren değerlere verilen isimdir.

Sekiz falsy değerden geriye kalan tüm değerler aslında Truthy değerlerdir.

 • true
 • “John” (Boş olmayan string)
 • -3,14
 • Infinity
 • new Date()

Eğer yukarıdaki değerleri if bağlamında kullanırsanız tümünün true döndüreceğini göreceksiniz.

if(new Date()) { console.log("truthy value") }

İpucu

Bir değerin falsy veya truthy olduğunu Boolean() fonksiyonu ile ayırt edebilirsiniz.

Boolean(-3) —-> true

Boolean(“”) —-> false

Kategori: Javascript

Yorumlar

Bir cevap yazın